1. Solen

Solen  - Jeg er (gul/gul)

Den første flaske vibrerer med solens energi – vor verdens lyskilde og livskraft. Den resonerer også med energicentret, som er vor værens center, solar plexus. Denne første flaske er en anerkendelse af vores JEG ER – denne følelse af total forbundethed med vores højeste aspekt. Sand kraft i den forstand, at der er anerkendelse af enhed og guddommelig energi i al skabelse. Gul er glædens, intellektets, klarhedens og lysets farve. Denne flaske vil rydde forvirringen og frygten af vejen og bringe glæden tilbage. Den kan være gavnlig ved depression.

2. Månen

Månen – Jeg føler( lysblå/kongeblå)

Denne flaske relaterer til månens energi, tidevand, sæsoner og livscykler. Den relaterer til vores viden om det, der ligger i vor værens skygge. To er dualitetens nummer, der bliver til enhed. Der må være en der ved og en kendt. Den relaterer til halsen, valg og det at tage ansvar for vores ord. I begyndelsen var ordet og ordet blev manifesteret. I denne kraftfulde tid med skift af bevidsthed, må vi hele tiden være vågne overfor hvad vi siger. Idet vi anerkender os selv som del af skaberen, må vi også anerkende, at vi derfor er skabende og vores ord altid vil manifestere sig. Denne flaske er støttende ved vanskeligheder med kommunikation og det at føle sig hørt. Den blå farve står for fred, beskyttelse og en forbindelse med Engleriget. Når du vælger disse farver, anmodes du om at mærke den blå kappe af beskyttelse, der indhyller/omfavner dig og vide, at der bliver passet på dig. Indtil nu er det kun ganske lidt af din frygt, der har manifesteret sig. Begynd at have tillid til, at det, der har bevaret dig tryg indtil nu, fortsat vil passe på dig.

3. Jupiter

Jupiter (coral/coral)

Stor, ekspansiv og kraftfuld. Dette nummer resonerer med den nye Kristus stråle. Farven indikerer kærlighed(lyserød) og visdom(gul), som giver koral. Det er en farve, der indikerer en bevægelse væk fra gamle mønstre med at give sin kraft væk og derved uden frygt kræve tilbage hvem du er og hvad du er. Dette er tiden til endelig at stå frem og sige ”Dette er den JEG ER på planeten”. Når vi endelig er i stand til at gøre dette med overbevisning, vil universet støtte os med dets velsignelser og Jupiters godgørenhed vil mærkes i vore liv. Dette kunne være en tid med store velsignelser, når vi betingelsesløst accepterer os selv med kærlighed og medfølelse.

4. Uranus

Uranus(gul/dyb turkis)

Denne planet antyder forandring og brud på den gamle orden. Det er på tide at rydde alt det bort, som ikke længere tjener dig. Dette er din tid til at give slip på gamle trosmønstre, strukturer, mennesker og steder, der ikke er i overensstemmelse med din sandhed. Dette er fremtidens planet og handler om udrensning af alt det, der ikke passer ind i Vandmandens gyldne tidsalder. Forvent det uventede/overraskende.

5. Merkur

Merkur(grøn/lysgrøn)

Livlig, hurtigt tænkende og med en sanseevne, som er hurtigere end logik. Denne flaske relaterer til Tvillingens tegn – bevægelse, kommunikation og alsidighed/ustadighed. Begynd at være magikeren og vær opmærksom på, at det gamle mønster med at være en lurendrejer ikke længere tjener dig. Alt må være oppe i lyset og synligt i dine handlinger. Nummer 5 handler om at håndtere emner som disciplin og frihed. Disse farver antyder forandring og nye begyndelser, samt handler om at give slip på alle masker. Alt det du har brugt til at gemme dig bag må fjernes. Sandheden om din stråleglans/storhed må fortælles klart og hvis en del af dig stadig ønsker at gemme sig, vil det gøre livet ganske vanskeligt. Svaret på dette dilemma, som disse farver repræsenterer, er at være konstant opmærksom på det, der får dig til at føle dig lille og så forandre det. Dette er din tid. Du kan kun være fri ved at være ærlig overfor dig selv.

6. Venus

Venus (rosa/rosa)

Venus relaterer til kærlighed, harmoni og glæde i relationer. Hun er feminin og bringer kærlighed ind i vores liv, når vi lærer at kærlighed udefra kommer, når vi opnår dyb selvaccept. Rosa er den betingelsesløse kærligheds farve og fortæller os, at jo mere vi er i stand til at elske os selv, jo mere rigt/rigeligt vil vores liv blive. En følelse af ”ikke nok ” indeni vil altid føre til en realitets refleksion af ”ikke nok” i det ydre. Dette er også en farve vi relaterer til den feminine side af moderenergien. Måske er det på tide at give dig selv noget af din egen omsorgsenergi.

7. Neptun

Neptun (turkis/dyb turkis)

Neptun var den romerske havgud og styrer mystik, spiritualitet og det ubevidstes dyb. Turkis relaterer til mystik, illusion, mirakler og tro/tillid. Hvis dette er din farve, vil du altid være i stand til at høre andres problemer og er en stor fredsbringer til dem, der lider med vanskeligheder. Clairvoyant og intuitiv, det er ikke let for dig at dele dine hemmeligheder med andre, så du synes at bære dine byrder alene. Dette er også en tid til at stole på at mirakler kan ske og at du er på vej til noget vidunderligt. Stol på processen – det virker.

8. Saturn

Saturn (lys violet/dyb violet)

Saturn er den gamle fader tid, streng og retfærdig. Han relaterer til skæbnen og det vi har sat op, som ikke kan forhandles. Tiden går og vi kan ikke stoppe dens fremgang. Saturn bringer gaver, når vi holder op med at fordømme os selv. Når vi forstår at ingen fordømmer os, men at vi er i en balanceringsproces, vil Saturn bringe os store gaver i form af visdom og en dybere forståelse af vort større selv. Vi skal bare overvinde den byrde, som følelsen af restriktion giver og se dybere efter gaven. Vedholdenhed er en af Saturns gaver. Dette er ikke en tid til at fremskynde ting. Saturn insisterer på, at det nye bygges på et solidt fundament.

9. Mars

Mars (rød/orange)

Kraftfuld og krigerisk, Mars er kilden til vores ild energi. Brug den klogt til at forandre det, der er nødvendigt at forandre, i stedet for bare at være vred og frustreret. Disse farver tilskynder dig til ikke at bruge dit liv på at være spagfærdig og vred. Sig det, der er behov for at sig,e i stedet for at tilbageholde vrede/nag som endeløst spiller pladen ”jeg skulle have sagt”. Mars er en kraftfuld allieret, når ting bør sættes i gang. Nu er tiden til drastisk handling. Denne flaske vil give dig energi, så du kan sige og gøre, hvad der bør siges og gøres.

10. Lykkehjulet

Lykkehjulet(gylden/oliven)

Dette nummer relaterer til Isis, gudinden der fødte solen. Hjulet er drejet og nu er det tid til visdommen, som guld relaterer til, at være i vort bevidste sind, så vi kan aktivere den feminine kraft indeni – lysets kraft. Oliven er hjertets grønne farve mikset med den gyldne i solar plexus - vores kraft center, der så bliver til kraft forbundet med kærlighed, så den aldrig kan blive misbrugt. Det vil altid være en blid kraft, derfor feminin kraft. Denne flaske relaterer til et Ægyptisk liv og det beder dig om at huske, hvem du var da. Den kraft kan blive genaktiveret, nu da du står foran store forandringer i dit liv. Du kan gøre det. Du har alt, hvad du behøver for at få det til at virke. Stol på dit hjerte.

11. Løve mulet knyttet næve

Løve mulet knyttet næve (dyb magenta/klar)

Modsatte kræfter, idet de to står side om side, men stadig ikke alene. Mangel på enhed og vanskelighed med at tage beslutninger, da de to er i modstrid. Et mester nummer, den skjulte meddelelse er, at det er vort sidste blik på emnet separation(tænk på twin towers den 11. September). En vanskelig livsvej, idet vi kæmper for at bringe lyset og mørket sammen. Se dybere. Mørket er dyb magenta, farven der relaterer til guddommelig kærlighed og healing. Gemt i disse farver er svarene på alle temaer omkring separation/adskillelse. Endelig at give slip på fordømmelse af Gud, som fik os ind i dette rod fra starten. Når vi når til mesterniveau, som kun ser perfektion i det uperfekte af vores liv, kommer erkendelsen, at det altid var perfekt uanset og så kan vi fuldt ud træde ind i den gave, det er at være guddommeligt elsket.

12. Offer

Opofrelse – offer(koral/rød)

Et sidste blik på vores tro om, at vi på en eller anden måde er nødt til at være eller frembringe et blod offer for at opnå spirituelt mesterskab.  Hvor føler du dig stadig som offer? En tro på at løfter om fattigdom og cølibat er nødvendigt for at vi kan være spirituelle? Vores nye rejse foregår gennem ynde/gunst/nåde. Vi er nu forankret på nådens vej. Alle vore tidligere erfaringer bliver anerkendt og frigivet, så vi kan rejse os op og genkende vores rejse som den, der bringer himlen ned på jorden. Ind i det røde, hvor det er mest virkeligt(min cancer er virkelig, mit overtræk er virkeligt og det tager livet af mig). Det nyes vibration. Vi er vort ”JEG ER”.